Térítési díjak

A fenntartó által biztosított kedvezményeket a Könyvtárhasználati Szabályzat rögzíti.

Beiratkozási díjak

 

Könyvtári részlegek

 

Felnőtt

Gyermek

Felnőtt

1500,-Ft/év

-

Diák1

800,-Ft/év

-

Gyermek2

0,- Ft/év

0,- Ft/év

Kedvezményezettek3

0,- Ft/év

0,- Ft/év

 

1 Diák: érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 év feletti középiskolai, főiskolai
és egyetemi hallgató

2 Gyermek: 16 év alatt

3 Kedvezményezettek: a könyvtárosok, a muzeális intézmények és levéltárak
dolgozói valamint az öregségi nyugdíjkorhatárt elért könyvtárhasználók

A kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

Hanglemez, CD

100,-Ft/db/hét

Videókazetta

200,-Ft/db/hét

DVD

400,-Ft/db/hét

Internet jegy

200,-Ft/nap

 

 

A beiratkozás 365 napig érvényes a hagyományos állományban, a videotárban
30 napig.

 

A 16 év alatti könyvtárhasználók CD-t, CD-ROM-ot, videót csak szülői meghatalmazással
kölcsönözhetnek.

Késedelmi díjak

 

Felnőtt

Gyermek

Felnőtt kölcsönző

10,- Ft/db/nap

5,- Ft/db/nap

Felnőtt kézikönyvtár

50,- Ft/db/nap

50,- Ft/db/nap

Gyermek kölcsönző

10,- Ft/db/nap

5,- Ft/db/nap

Gyermek kézikönyvtár

50,- Ft/db/nap

50,- Ft/db/nap

CD, CD-ROM

100,- Ft/db/nap

-

Egyéb dokumentum (video)

80,- Ft/db/nap

-

 

A késedelmi díjak a postaköltség díját nem tartalmazzák!

Olvasójegy pótlása: 100,- Ft

Megrongált vonalkódok (könyvben, videon, CD-n, CD-ROM-on) pótlása: 100,- Ft

Elveszett és megrongált dokumentumok pótlása

Dokumentumok megjelenési időpontja

Pótlás mértéke

1970 év előtt megjelent dokumentumok

az eredeti ár tizenötszöröse

1971-1980 között megjelent dokumentumok

az eredeti ár tízszerese

1981-1990 között megjelent dokumentumok

az eredeti ár ötszöröse

1991-2000 között megjelent dokumentumok

az eredeti ár háromszorosa

2001- megjelent dokumentumok

a dokumentum ára + 1000,- Ft büntetés

 

Az elveszett és megrongált dokumentumokért pótlási árat kell fizetni!